Sunday, 09/05/2021 - 17:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Dương Tự Minh

Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp huyện dành cho học sinh trung học năm học 2020 - 2021

Thực hiện Công văn số 2159/SGDĐT-GDTrH ngày 15/10/2020 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật (KHKT) cấp tỉnh dành học sinh trung học năm học 2020-2021; nhằm góp phần thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn của học sinh phổ thông, Phòng GDĐT hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi nghiên cứu KHKT cấp huyện dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2020 - 2021 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) như sau:

1. Mục đích

- Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu KHKT, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống; tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.

- Gắn hoạt động NCKH của học sinh với đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập của học sinh, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

2. Tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh trung học

Để tổ chức hoạt động NCKH của học sinh trung học và chuẩn bị tham gia Cuộc thi cấp tỉnh, Phòng GDĐT đề nghị các trường THCS thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tổ chức cho giáo viên, học sinh nghiên cứu đầy đủ các tiêu chí đánh giá dự án (bao gồm dự án khoa học và dự án kỹ thuật) quy định tại Thông tư số 32/2017/TT- BGDĐT ngày 19/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi nghiên cứu KHKT cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; vận dụng các tiêu chí đánh giá dự án trong việc thực hiện các dự án nghiên cứu: (1) Xác định câu hỏi nghiên cứu (đối với dự án khoa học) hoặc vấn đề cần giải quyết (đối với dự án kỹ thuật); (2) Thiết kế phương án thí nghiệm, thực nghiệm (đối với dự án khoa học) hoặc thiết kế mô hình giải pháp (đối với dự án kỹ thuật); (3) Thực hiện thí nghiệm theo phương án đã thiết kế để thu thập, phân tích và giải thích số liệu (đối với dự án khoa học) hoặc chế tạo và thử nghiệm theo mô hình giải pháp đã thiết kế (đối với dự án kỹ thuật).

- Hiệu trưởng trường THCS phân công giáo viên hướng dẫn học sinh NCKH; thực hiện chế độ quy đổi thời gian tham gia hướng dẫn và đánh giá các dự án KHKT của học sinh ra số tiết dạy để tính số giờ giảng dạy theo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông tại Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo tham gia hướng dẫn và đánh giá các dự án KHKT của học sinh theo quy định tại Thông tư số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 về Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập và các chế độ theo quy định tại các văn bản khác có liên quan.

- Phát triển Câu lạc bộ KHKT trong các trường THCS nhằm tạo môi trường cho học sinh nghiên cứu, chia sẻ về kiến thức, kỹ năng và các sản phẩm NCKH; giúp đỡ học sinh trong việc tiếp cận và vận dụng các phương pháp NCKH, rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho hoạt động NCKH, học tập và trong cuộc sống.   

- Phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, các viện và trung tâm khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, các nhà khoa học, cha mẹ học sinh trong việc hướng dẫn và đánh giá các dự án KHKT của học sinh; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị cho học sinh thực hiện các hoạt động trong NCKH.

- Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn về Cuộc thi KHKT của Phòng GDĐT, khuyến khích các đơn vị tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị để chọn cử các dự án tốt nhất tham gia Cuộc thi cấp huyện.

3. Tổ chức Cuộc thi cấp huyên năm học 2020 - 2021

3.1. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Dự kiến tổ chức trong 02 ngày (từ 16/11/2020 đến 17/11/2020).

- Tổ chức tại Phòng GDĐT.

 3.2. Đối tượng dự thi

 Học sinh đang học lớp 8, 9 THCS có kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực năm học 2019-2020 từ Khá trở lên, tự nguyện tham gia Cuộc thi.

          3.3. Lĩnh vực dự thi

Các dự án dự thi ở 22 lĩnh vực trong bảng dưới đây:

STT

Lĩnh vực

                   Lĩnh vực chuyên sâu

1

Khoa học động vật

Hành vi; Tế bào; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lí; Hệ thống và tiến hóa...

2

Khoa học xã hội và hành vi

Điều dưỡng và phát triển; Tâm lí; Tâm lí nhận thức; Tâm lí xã hội và xã hội học;...

3

Hóa sinh

Hóa – Sinh phân tích; Hóa – Sinh tổng hợp; Hóa – Sinh – Y; Hóa – Sinh cấu trúc;…       

4

Y sinh và khoa học sức khỏe

Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Sinh lý học và Bệnh lý học;…

5

Kĩ thuật Y Sinh

Vật liệu Y Sinh; Cơ chế Sinh học; Thiết bị Y sinh; Kĩ thuật tế bào và mô; Sinh học tổng hợp..

6

Sinh học tế bào và phân tử

Sinh lý tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh;...

7

Hóa học

Hóa phân tích; Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường; Hóa vô cơ; Hóa hữu cơ; Hóa vật liệu; Hóa Lý;...

8

Sinh học trên máy tính và Sinh – Tin

Kĩ thuật Y sinh; Dược lý trên máy tính; Sinh học mô hình trên máy tính; Tiến hóa sinh học trên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen;....

9

Khoa học Trái đất và Môi trường

Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước;...

10

Hệ thống nhúng

Kỹ thuật mạch; Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Gia công tín hiệu;...

11

Năng lượng Hóa học

Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển tế bào nhiên liệu và pin; Vật liệu năng lượng mặt trời;….

12

Năng lượng Vật lý

Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió;...

13

Kĩ thuật cơ khí

Kĩ thuật hàng không và vũ trụ; Kĩ thuật dân dụng; Cơ khí trên máy tính; Lý thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kĩ thuật gia công công nghiệp; Kỹ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải;...

14

Kĩ thuật môi trường

Xử lí môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lý chất thải và tái sử dụng; Quản lý nguồn nước;...

15

Khoa học vật liệu

Vật liệu sinh học; Gốm và Thủy tinh; Vật liệu composite; Lí thuyết và tính toán; Vật liệu điện tử, quang và từ; Vật liệu nano; Pô – li – me;...

16

Toán học

Đại số; Giải tích; Rời rạc; Lí thuyết Game và Graph; Hình học và Tô pô; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê;...

17

Vi sinh

Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi – rút;...

18

Vật lý và Thiên văn

Thiên văn học và Vũ trụ học; Vật lý nguyên tử, phân tử và quang học; Lý – Sinh; Vật lí trên máy tính; Vật lí thiên văn; Vật liệu đo; Từ, Điện tử và Plasma; Cơ học; Vật lý hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; La – de; Thu phát sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lý lý thuyết;...  

19

Khoa học Thực vật

Nông nghiệp; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lý thực vật; Sinh lý thực vật; Hệ thống và tiêu hóa;...

20

Rô bốt và máy thông minh

Máy sinh học; Lý thuyết điều khiển; Rô bốt động lực;...

21

Phần mềm hệ thống

Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập trình;...

22

Y học chuyển dịch

Khám bệnh và chẩn đoán; Phòng bệnh; Điều trị; Kiểm định thuốc; Nghiên cứu tiền lâm sang;…

3.4. Nội dung thi

Nội dung thi là kết quả nghiên cứu được thực hiện trong vòng 01 năm tính đến ngày 20/11/2020 của các dự án khoa học hoặc dự án kĩ thuật (sau đây gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực của Cuộc thi. Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 02 học sinh trong cùng một đơn vị dự thi (gọi là dự án tập thể). Mỗi học sinh chỉ được tham gia 01 dự án dự thi. 

3.5. Người bảo trợ

- Mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên trung học (đang công tác tại cơ sở giáo dục trung học học sinh dự thi) bảo trợ, do thủ trưởngsở giáo dục trung họchọc sinh dự thi ra quyết định cử. Người bảo trợ có thể đồng thời là người hướng dẫn khoa học. Một giáo viên được bảo trợ hoặc hướng dẫn tối đa 02 dự án KHKT của học sinh trong cùng thời gian. Người bảo trợ chịu trách nhiệm về mặt pháp lý của dự án dự thi và phải ký phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu trước khi học sinh tiến hành nghiên cứu (Phiếu phê duyệt dự án – Phiếu 1B).

- Ngoài người bảo trợ, dự án dự thi có thể có thêm người hướng dẫn khoa học là các nhà khoa học chuyên ngành thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ. Trường hợp dự án có nhà khoa học chuyên ngành tham gia hướng dẫn thì phải có xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành đó (Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành).

- Trường hợp dự án có nội dung nghiên cứu được thực hiện tại cơ quan nghiên cứu như trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ phải có xác nhận của cơ quan nghiên cứu đó (Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu - Phiếu 1C).

3.6. Đơn vị dự thi

Mỗi trường THCS là một đơn vị dự thi.

3.7. Đăng kí dự thi

a) Số lượng dự án đăng kí dự thi

- Mỗi trường tham gia ít nhất 01 dự án;

- Các đơn vị dự thi nộp báo cáo tóm tắt (theo mẫu Đề cương nghiên cứu) kết quả nghiên cứu các dự án đã được chọn lựa cho Ban tổ chức cấp huyện chấm thẩm định. Hồ sơ dự thi kèm theo danh sách dự án, danh sách thí sinh gửi về Phòng GDĐT và bản mềm gửi qua địa chỉ email: phambichhongpl@gmail.com, thời gian nộp trước ngày 15/11/2020.

 b) Hồ sơ dự án đăng kí dự thi (Dành cho các dự án đủ điều kiện dự thi cấp tỉnh sau vòng chấm thẩm định) bao gồm:

- Quyết định của thủ trưởng đơn vị dự thi về việc thành lập đội tuyển tham dự Cuộc thi KHKT cấp huyện.

- Bản đăng ký dự thi (theo Phụ lục I đính kèm Công văn này): Mỗi đơn vị dự thi lập 01 bản đăng ký dự thi (gồm bản giấy dấu đỏ và file mềm) có đầy đủ thông tin chính xác của giáo viên hướng dẫn và học sinh tham gia dự thi, kèm ảnh chân dung (ảnh màu, cỡ 4x6cm) được chụp trong thời gian không quá 06 tháng, có chữ ký và đóng dấu của thủ trưởng đơn vị dự thi.

- Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu (theo mẫu Đề cương nghiên cứu kèm theo Phiếu học sinh 1A, không quá 15 trang đánh máy (kể cả phụ lục, tài liệu tham khảo) khổ A4 (lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên 2cm, lề dưới 2cm; cách dòng đơn), kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, báo cáo ghi tên đơn vị, tên học sinh, tên người bảo trợ, tên người hướng dẫn khoa học).

- Phiếu học sinh (Phiếu 1A); Phiếu phê duyệt dự án (Phiếu 1B); Phiếu người bảo trợ (Phiếu 1); Đề cương nghiên cứu (theo mẫu hướng dẫn kèm theo Phiếu học sinh 1A); Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu (nếu có); Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành (nếu có); Phiếu đánh giá rủi ro (nếu có); Phiếu dự án tiếp tục (nếu có); Phiếu tham gia của con người (nếu có); Phiếu cho phép thông tin (nếu có); Phiếu nghiên cứu động vật có xương sống (nếu có); Phiếu đánh giá rủi ro chất nguy hiểm (nếu có); Phiếu sử dụng mô người và động vật (nếu có); Các mẫu phiếu nói trên theo Phụ lục II đính kèm theo công văn này.

3.8. Công tác tổ chức cuộc thi

Việc tổ chức Cuộc thi KHKT cấp huyện năm học 2020-2021 được thực hiện theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 và Thông tư số 32/2017/TT-BGDĐT ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phòng GDĐT hướng dẫn cụ thể thêm một số nội dung:  

a) Ban Tổ chức cuộc thi

- Trưởng phòng GDĐT ra Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện được thành lập theo từng năm học;

- Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Cuộc thi:

          + Xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi trình Trưởng ban tổ chức Cuộc thi phê duyệt;

          + Triển khai tổ chức Cuộc thi theo kế hoạch đã được phê duyệt.    

b) Tiêu chí đánh giá dự án dự thi Cuộc thi KHKT cấp huyện

           - Căn cứ theo các quy định tại Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 và Thông tư số 32/2017/TT-BGDĐT ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

           - Trong quá trình chấm thi, các tiêu chí nói trên được xem xét, đánh giá dựa trên kết quả nghiên cứu và chỉ cho điểm sau khi đã xem xét, đối chiếu với các minh chứng khoa học về quá trình nghiên cứu được thể hiện trong các phiếu ghi tại mục 3.7, Khoản b nói trên và sổ tay nghiên cứu khoa học của học sinh.

c) Quy trình chấm thi

Chấm thi theo từng nhóm lĩnh vực. Mỗi dự án được đánh giá thông qua 02 vòng độc lập:

- Đánh giá thông qua hồ sơ dự án dự thi đối với các tiêu chí: Câu hỏi nghiên cứu/Vấn đề nghiên cứu (10 điểm); Kế hoạch nghiên cứu và Phương pháp nghiên cứu (15 điểm); Thực hiện kế hoạch nghiên cứu (20 điểm).

- Đánh giá thông qua poster và phỏng vấn đối với các tiêu chí: Tính sáng tạo (20 điểm); Trình bày poster và trả lời phỏng vấn (35 điểm): Mỗi giám khảo tiến hành chấm độc lập tại gian trưng bày của từng dự án được phân công. Tại gian trưng bày, thí sinh trình bày tóm tắt về dự án bằng tiếng Việt (thí sinh được sử dụng các hình ảnh, video clip trên máy tính xách tay để minh họa); giám khảo phỏng vấn và thí sinh trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt.

4. Kinh phí

Kinh phí phục vụ công tác nghiên cứu KHKT và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp cơ sở và Cuộc thi KHKT cấp huyện trích từ các nguồn ngân sách nhà nước dành cho các hoạt động thường xuyên phục vụ dạy học của nhà trường và kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

Nhận được Công văn này, Phòng GDĐT yêu cầu các trường THCS triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc hướng dẫn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị cần thông tin kịp thời về Phòng GDĐT (gặp đ/c Phạm Thị Bích Hồng: Điện thoại 0972.300.100) để được hướng dẫn giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;                                       

- Lưu: VT.

 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã Ký)

 

 

Vũ Thị Hảo

Tác giả: Bộ phận CM
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 13
Tháng 05 : 375
Năm 2021 : 4.010